• Quản lý danh các mục các loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ một cách thông minh.
  • Quản lý nhập hàng hóa, tên món ăn, số lượng, đơn giá nhập đơn giá bán, thời gian nhập và nhân viên phụ trách.
  • Quản lý giá bán, được phép thay đổi giá bán theo ngày giờ khác nhau.
  • Quản lý lý tồn kho, kiểm kho và so sánh giữa dữ liệu phần mềm và dữ liệu thực tế.
  • Quản lý bán hàng và tích lũy điểm thành viên. Cho phép lựa chọn nhiều hình thức tích lũy và thưởng đối với thành viên. VD: Thành viên đạt hạn mức thì thưởng quà, đạt hạn mức thì được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn theo một tỷ lệ hạn mức…

Các báo cáo thống kê về hàng hóa, hoạt động của nhân viên, điểm thưởng của khách hàng và lịch sử mua hàng của khách hàng. Các chức năng gửi email tự động, gửi sms tự động sẽ giúp chủ sở hữu thực hiện nhiều hơn những chương trình chăm sóc khách hàng và khuyến khích sự trở lại của họ. Ngoài ra khách hàng cũng có thể kiểm tra điểm tích lũy của mình thông qua một liên kết trên website.

Sử dụng hệ thống tích lũy điểm thưởng như một phần của hoạt động Marketing là một việc làm sáng tạo và hiệu quả trong việc giữ chân khách hàng và khuyến khích sự trở lại của khách hàng. Qua đó tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho chủ sở hữu chương trình.